Velges på representantskapsmøte i Arendal august 2018