Dark Overlay
FO Østfold

FO Østfold

FO Østfold om lag 1700 medlemmer inkludert studentmedlemmer. FO Østfolds hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold, utøve helse- og sosialpolitisk påvirkningsarbeid og å ivareta de yrkesfaglige interessene. FO er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO).