Årsmøtet 2013 valgte tre yrkesfaglige utvalg, ett for barnevernpedagoger, ett for sosionomer og ett for vernepleiere.

Beretning Profesjonsfaglig utvalg, årsmøteperioden 2016-2018 (DOCX, 14KB)

De tre profesjonfaglige utvalgene har flikelydende mandat (DOCX, 19KB).

Medlemmer yrkesfaglig utvalg barnevernspedagoger FO Hordaland;

Ann Grethe Aasheim Leder AnnGrete.Aasheim@sos-barnebyer.no 938 12 756
Renathe Remes Øen medlem Renathe.Oen@bergen.kommune.no 902 80 783
Lene Yvonne Lisæth medlem yvonne17@online.no 916 96 217