Årsmøtet 2018 valgte tre profesjonsfaglige utvalg, ett for barnevernpedagoger, ett for sosionomer og ett for vernepleiere.

Beretning fra Profesjonsfaglig utvalg sosionomer, årsmøteperioden 2016-2018. (DOCX, 16KB)

De tre profesjonfaglige utvalgene har likelydende mandat. (DOCX, 19KB)

Medlemmer Yrkesfaglig utvalg sosionomer:

Siv Myking Leder Siv.Myking@bergen.kommune.no 975 78 815
Marcos Amano medlem marcos.amano@online.no 947 87 048
Karianne Sleveland medlem Karianne.sleveland@bergen.kommune.no 970 74 627
Camilla Fjeldsaunet medlem camilla.fjeldsaunet@outlook.com 451 36 898
Marius H. Hope medlem marius.heldal.hope@gmail.com 91707031
Geirr Berthinsen medlem geirrvadseth@gmail.com 90706114
Lene Fauskanger medlem lene.fauskanger92@gmail.com 90977626
Joni Risa medlem joni.risa@bergen.kommune.no 92447187