Søk

Du er her:

 • Medlemmer på dispensasjon kan få fagstipend

  14.06.2016

  FO-medlemmer på dispensasjon kan få fagstipend. Det vedtok landsstyret i dag tirsdag, etter at Kongressen i fjor ba om en gjennomgang av FOs stipendordninger. I tillegg inviteres landsmøtet i 2019 til å gjøre endringer av kriteriene for Olav Knudsens minnestipend.

 • Mediedekning en merbelastning for barn

  26.05.2016

  I en kronikk 24. mai oppfordrer barneombud Anne Lindboe pressen til å være varsom i sin dekning av barnevernssaker. Fellesorganisasjonen (FO) stiller seg bak oppfordringen. Når kritikken går ut over dem man i hovedsak skal hjelpe bør det lyse en varsellampe, skriver forbundsleder Mimmi Kvisvik i Dagbladet i dag.

 • Brudd i staten

  01.05.2016

  En time over midnatt brøt LO Stat forhandlingene med staten i årets hovedtariffoppgjør. Riksmekleren får nå oppgaven med å hindre streik i statlig sektor.

 • Oppgjøret i Oslo kommune i havn på overtid

  01.05.2016

  Etter å ha forhandlet på overtid natt til 1. mai kom partene i havn med årets Oslo-oppgjør. Oppgjøret går til uravstemning blant medlemmene.

 • Viktig NAV-kritikk fra Helsetilsynet

  11.03.2016

  Helsetilsynet har avdekket lovbrudd i 169 av 209 kommuner og bydeler. Det går fram av Helsetilsynets tilsynsmelding for 2015 som nylig ble offentliggjort. – Vi ser, dessverre, hvert år at Helsetilsynet avdekker alvorlige lovbrudd i kommunene. Spørsmålet er hva som gjøres for å forebygge og hindre at slike lovbrudd oppstår, kommenterer forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO).

 • Vil sette dagsorden i kvinne- og likestillingspolitikken

  04.12.2015

  Utvidelse av foreldrepermisjonen og en utvidelse av mødre- og fedrekvotene er blant tiltakene arbeidsutvalget la fram for landsstyret i en sak om en styrket og videreutviklet kvinne- og likestillingspolitikk i FO.

 • Viktig FO-seier - forskrift om vold og trusler på høring

  02.12.2015

  Arbeidstilsynet har sendt nye forskrifter om vold og trusler på høring. - Dette er en viktig seier for FO. Denne saken har vi jobbet med i mange år. Høringsutkastet er et veldig godt utgangspunkt for å få på plass bestemmelser som beskytter ansatte i yrker utsatt for vold og trusler i større grad enn i dag, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

 • Barnevernet må få ansvaret for enslige asylbarn

  13.11.2015

  FO er svært glad for at Aftenposten på lederplass i dag tar til orde for at barnevernet må få ansvar for alle enslige, mindreårige asylbarn. - Dette er helt i tråd med hva vi lenge har hevdet, og et synspunkt som også deles av blant andre Barneombudet og Redd Barna, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO).

 • Positive til Y-veien

  06.11.2015

  To høgskoler har fått midler til å tilrettelegge for inntak via den såkalte y-veien til barnevernspedagogutdanningen og vernepleierutdanningen. – Dette styrker feltet og fokus på praksis i utdanningene våre, sier Irmelin Sangolt Tjelflaat og Marianne Solberg Johnsen i FOs forbundsledelse.

 • FO reagerer på usosiale kutt i asylytelsene

  05.11.2015

  Regjeringen har foreslått at ytelsene til enslige beboere i asylmottak skal reduseres med 20 prosent, fra dagens 2920 kroner pr. måned ved selvhushold til 2050 kroner. Til sammenligning anbefaler Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) en sats på 5550 kroner pr. måned for enslige norske menn. - Regjeringens forslag er usosialt og uhørt, og det fremmer ikke integrering og arbeidsorientering, kommenterer FO-leder Mimmi Kvisvik.

Viser fra 1 til 10 av totalt 200 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning