Søk

Du er her:

 • Fint mål, manglende midler

  05.07.2016

  Regjeringens mål om flere i arbeid og færre på trygd betinger økt bemanning av NAV-kontorene, og flere ansatte med sosialfaglig kompetanse. God, individuell oppfølging er ressurskrevende på kort sikt, men en god og riktig investering på lang sikt.

 • Medlemmer på dispensasjon kan få fagstipend

  14.06.2016

  FO-medlemmer på dispensasjon kan få fagstipend. Det vedtok landsstyret i dag tirsdag, etter at Kongressen i fjor ba om en gjennomgang av FOs stipendordninger. I tillegg inviteres landsmøtet i 2019 til å gjøre endringer av kriteriene for Olav Knudsens minnestipend.

 • Mediedekning en merbelastning for barn

  26.05.2016

  I en kronikk 24. mai oppfordrer barneombud Anne Lindboe pressen til å være varsom i sin dekning av barnevernssaker. Fellesorganisasjonen (FO) stiller seg bak oppfordringen. Når kritikken går ut over dem man i hovedsak skal hjelpe bør det lyse en varsellampe, skriver forbundsleder Mimmi Kvisvik i Dagbladet i dag.

 • Realisering av opptrappingsplan for rusfeltet krever øremerking

  14.05.2016

  11. mai ble revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen for 2017 lagt fram. I kommuneproposisjonen foreslås en økt bevilgning på 300 millioner kroner til kommunalt rusarbeid. - Jeg registrerer at pengene blir gitt som frie midler til kommunene og ikke øremerket til rusarbeid, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

 • FO etterlyser tiltak for utviklingshemmede

  13.05.2016

  Tiltak for å bedre mulighetene for arbeid og arbeidsrettet aktivitet for utviklingshemmede har ikke fått plass i revidert statsbudsjett. - Regjeringen har stort fokus på arbeid og tiltak for å få flere i arbeid, men disse tiltakene omfatter ikke personer med utviklingshemming. Dette er dessverre ikke uventet, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

 • FO etterlyser penger til satsing på barnevernet

  12.05.2016

  Regjeringen bevilger ingenting i revidert nasjonalbudsjett for å styrke det kommunale barnevernet. Mange barnevernsansatte har ansvar for mellom 30- 50 barn hver, noe som gir for liten tid til god oppfølging. - Det at regjeringen ikke bevilger penger til flere stillinger, går utover de mest sårbare barna, sier forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik, som etterlyser en videreføring av barnevernsløftet.

 • Brudd i staten

  01.05.2016

  En time over midnatt brøt LO Stat forhandlingene med staten i årets hovedtariffoppgjør. Riksmekleren får nå oppgaven med å hindre streik i statlig sektor.

 • Oppgjøret i Oslo kommune i havn på overtid

  01.05.2016

  Etter å ha forhandlet på overtid natt til 1. mai kom partene i havn med årets Oslo-oppgjør. Oppgjøret går til uravstemning blant medlemmene.

 • Viktig NAV-kritikk fra Helsetilsynet

  11.03.2016

  Helsetilsynet har avdekket lovbrudd i 169 av 209 kommuner og bydeler. Det går fram av Helsetilsynets tilsynsmelding for 2015 som nylig ble offentliggjort. – Vi ser, dessverre, hvert år at Helsetilsynet avdekker alvorlige lovbrudd i kommunene. Spørsmålet er hva som gjøres for å forebygge og hindre at slike lovbrudd oppstår, kommenterer forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO).

 • Vil sette dagsorden i kvinne- og likestillingspolitikken

  04.12.2015

  Utvidelse av foreldrepermisjonen og en utvidelse av mødre- og fedrekvotene er blant tiltakene arbeidsutvalget la fram for landsstyret i en sak om en styrket og videreutviklet kvinne- og likestillingspolitikk i FO.

Viser fra 1 til 10 av totalt 205 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 02380 | kontor@fo.no

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning