Søk

Du er her:

 • Fint mål, manglende midler

  05.07.2016

  Regjeringens mål om flere i arbeid og færre på trygd betinger økt bemanning av NAV-kontorene, og flere ansatte med sosialfaglig kompetanse. God, individuell oppfølging er ressurskrevende på kort sikt, men en god og riktig investering på lang sikt.

 • Medlemmer på dispensasjon kan få fagstipend

  14.06.2016

  FO-medlemmer på dispensasjon kan få fagstipend. Det vedtok landsstyret i dag tirsdag, etter at Kongressen i fjor ba om en gjennomgang av FOs stipendordninger. I tillegg inviteres landsmøtet i 2019 til å gjøre endringer av kriteriene for Olav Knudsens minnestipend.

 • Mediedekning en merbelastning for barn

  26.05.2016

  I en kronikk 24. mai oppfordrer barneombud Anne Lindboe pressen til å være varsom i sin dekning av barnevernssaker. Fellesorganisasjonen (FO) stiller seg bak oppfordringen. Når kritikken går ut over dem man i hovedsak skal hjelpe bør det lyse en varsellampe, skriver forbundsleder Mimmi Kvisvik i Dagbladet i dag.

 • Brudd i staten

  01.05.2016

  En time over midnatt brøt LO Stat forhandlingene med staten i årets hovedtariffoppgjør. Riksmekleren får nå oppgaven med å hindre streik i statlig sektor.

 • Oppgjøret i Oslo kommune i havn på overtid

  01.05.2016

  Etter å ha forhandlet på overtid natt til 1. mai kom partene i havn med årets Oslo-oppgjør. Oppgjøret går til uravstemning blant medlemmene.

 • Viktig NAV-kritikk fra Helsetilsynet

  11.03.2016

  Helsetilsynet har avdekket lovbrudd i 169 av 209 kommuner og bydeler. Det går fram av Helsetilsynets tilsynsmelding for 2015 som nylig ble offentliggjort. – Vi ser, dessverre, hvert år at Helsetilsynet avdekker alvorlige lovbrudd i kommunene. Spørsmålet er hva som gjøres for å forebygge og hindre at slike lovbrudd oppstår, kommenterer forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO).

 • Vil sette dagsorden i kvinne- og likestillingspolitikken

  04.12.2015

  Utvidelse av foreldrepermisjonen og en utvidelse av mødre- og fedrekvotene er blant tiltakene arbeidsutvalget la fram for landsstyret i en sak om en styrket og videreutviklet kvinne- og likestillingspolitikk i FO.

 • Viktig FO-seier - forskrift om vold og trusler på høring

  02.12.2015

  Arbeidstilsynet har sendt nye forskrifter om vold og trusler på høring. - Dette er en viktig seier for FO. Denne saken har vi jobbet med i mange år. Høringsutkastet er et veldig godt utgangspunkt for å få på plass bestemmelser som beskytter ansatte i yrker utsatt for vold og trusler i større grad enn i dag, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

 • Barnevernet må få ansvaret for enslige asylbarn

  13.11.2015

  FO er svært glad for at Aftenposten på lederplass i dag tar til orde for at barnevernet må få ansvar for alle enslige, mindreårige asylbarn. - Dette er helt i tråd med hva vi lenge har hevdet, og et synspunkt som også deles av blant andre Barneombudet og Redd Barna, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO).

 • Positive til Y-veien

  06.11.2015

  To høgskoler har fått midler til å tilrettelegge for inntak via den såkalte y-veien til barnevernspedagogutdanningen og vernepleierutdanningen. – Dette styrker feltet og fokus på praksis i utdanningene våre, sier Irmelin Sangolt Tjelflaat og Marianne Solberg Johnsen i FOs forbundsledelse.

Viser fra 1 til 10 av totalt 202 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 02380 | kontor@fo.no

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning