Søk

Du er her:

 • Støtteerklæring til frisører i streik

  06.06.2014

  Arbeidsutvalget i FO har vedtatt en støtteerklæring til Frisørenes fagforening i Fagforbundet som nå er i streik. Frisørenes fagforening er tvunget ut i streik på grunn av at arbeidsgiver, NHO Handel, sa nei til meklingsskissa.

 • Unge uføre må sees tidlig

  06.06.2014

  Opptil to tredeler av de unge uføre har hatt en vanskelig oppvekst, skrev Stavanger Aftenblad nylig. I 2014 utgjør denne aldersgruppen 18 – 29 år, om lag 10.800 personer. Fra Agderforskning pekes det på at disse unge må sees allerede som barn i barnehage og skole.- Da trengs det mer tverrfaglighet i barnehage og skole enn det som er tilfellet i dag, påpeker forbundsleder Mimmi Kvisvik i FO.

 • FO advarer sterkt mot å innføre arbeidsplikt

  05.06.2014

  I går sendte Regjeringen på høring et forslag om å innføre arbeidsplikt i tilknytning til tildeling av stønad til livsopphold. Dette er et forslag vi i FO vil advare sterkt mot å innføre. Vi ser både moralske og prinsipielle motforestillinger mot et slikt forslag, fastslår en oppbrakt forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO).

 • FO støtter gjennomgang av rusmiddelbehandlingen

  05.06.2014

  Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) tar til orde for å evaluere hele rusbehandlingsreformen. Hun vil ha evalueringen tilbake til Stortinget for å følge den opp med tiltak. - Dette er et initiativ FO gjerne støtter, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

 • Om aksjonen «Sosionom reis deg»

  02.06.2014

  FO har registrert grasrotaksjonen «Sosionom reis deg», men FO er organistorisk ikke en del av denne aksjonen. Det presiserer forbundsleder Mimmi Kvisvik og leder for seksjonsrådet for sosionomer i FO, Lars Semmerud. - Vi svarer mer enn gjerne på hva FO har gjort – og gjør – i forhold til grasrotaksjonens fem krav, sier de to.

 • FO tar opp refusjonsretningslinjer

  02.06.2014

  Fredag sendte FO et brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) der det argumenteres mot presiseringen av retningslinjene for refusjon som HELFO nylig har gjort overfor poliklinikkene.

 • Ulike signaler om integrering

  22.05.2014

  I løpet av kort tid har det kommet ulike signaler om hvor godt vi lykkes integreringsarbeidet her i landet. SSB har nettopp kommet med en en positiv vurdering av introduksjonsprogrammet som skal bidra til kvalifisering til arbeidslivet for nyankomne flyktninger og innvandrere. Fafo lanserte nylig en rapport der ett av budskapene var at Norge må bli bedre på integrering. – Disse ulike signalene i to ferske rapporter tyder på at vi trenger mer og bedre kunnskap, mener forbundsleder Mimmi Kvisvik.

 • Likestilling i revers

  22.05.2014

  Tirsdag 20. mai vedtok stortingsflertallet å redusere fedrekvoten fra 14 til 10 uker. – Dette er likestillingspolitikk i revers, kommenterer forbundsleder Mimmi Kvisvik.

 • FO for tverrfaglighet i spesialisthelstjenesten

  21.05.2014

  FO har merket seg at HELFO har kommet med en presisering om at Helseforetakene ikke kan kreve refusjon for sosialarbeideres bidrag i poliklinisk helsehjelp. FO kommer til å engasjere seg for å finne ut av dette, samt jobbe for å få til en endring. Det forsikrer forbundsleder Mimmi Kvisvik.

 • NOAS gratuleres med 30 år

  21.05.2014

  FO gratulerer NOAS med 30 års-jubileet, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik. Jubileet ble markert tirsdag kveld, og FOs ledelse var representert ved Lars Semmerud.

Viser fra 101 til 110 av totalt 200 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning