Søk

Du er her:

 • Vold mot kvinner - et samfunnsproblem!

  25.11.2012

  Den 25. november er FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner. - Dessverre er det fortsatt behov for en slik dag, sier Mimmi Kvisvik, konstituert leder i FO.

 • Vold mot mor rammer også barna!

  23.11.2012

  Søndag 25. november er FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner. I denne anledning har Mimmi Kvisvik, konstituert leder i FO, skrevet et innlegg på "Nye meninger" i Dagsavisen.

 • - Savner fokus på forebygging

  09.10.2012

  -FO skulle gjerne sett at forslaget til statsbudsjett for 2013 hadde inneholdt ytterligere styrking av kommuneøkonomien. Kommunene har store oppgaver innenfor forebyggende arbeid, sier nestleder i Fellesorganisasjonen (FO), Mimmi Kvisvik.

 • FO savner tiltak mot fattigdom og ulikhet

  09.10.2012

  - På tross av tidligere satsing på tiltak mot fattigdom fra den sittende regjeringen, er det fortsatt mye ugjort på dette området. Det er trist at konkrete tiltak for å bedre levekårene for de mest vanskeligstilte nærmest er fraværende i det foreliggende budsjettforslaget for 2013, sier FOs nestleder Mimmi Kvisvik.

 • - Et godt grunnlag for videreutviklingen av et kompetent barnevern

  08.10.2012

  - Vi i FO ønsker å gi heder til regjeringen for deres arbeid med å styrke barnevernet. Vi er svært fornøyd både med satsingen på kommunalt barnevern og på fylkesnemndene. I barnevernløftet legger regjeringen, med sine bevilgninger, et godt grunnlag for utviklingen av en kompetent kommunal barneverntjeneste. Men for at regjerningen skal lykkes med sitt mål om et barnevernløft må kommunene også bidra. Dette forutsetter at rammeoverføringene er store nok til at kommunene kan håndtere sine utfordringer som samfunnets viktigste velferdsaktør, sier FOs nestleder Mimmi Kvisvik.

 • Fornøyd med barnevernsatsing, men savner tiltak mot fattigdom og ulikhet

  08.10.2012

  - FO er fornøyd med fortsatt barnevernssatsning og med forlengelse av foreldrepermisjon, men mener regjeringen viser for liten vilje til satsing på utjevning og på bedring av levekår for utviklingshemmede. sier FOs nestleder Mimmi Kvisvik i en første kommentar til statsbudsjettet.

 • Gode signaler om omsorgs-ghettoer fra statsråd Navarsete

  01.10.2012

  Tydeligere føringer for etablering av samlokaliserte boliger og bofellesskap er gode signaler fra Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete, sier nestleder i Fellesorganisasjonen (FO) Mimmi Kvisvik.

 • Regjeringa tar viktige og riktige grep om barnevernet

  05.09.2012

  - Proposisjonen som dag legges frem om barnevernet gir grunnlag for en god videreutvikling av dagens barnevern, sier leder for seksjonen for barnevernpedagoger i Fellesorganisasjonen (FO), Ellen Galaasen. - Viktige forhold som barns rettsstilling og avklaring av ansvar mellom statlig og kommunalt barnevern drøftes, og borger for at barnevernet skal kunne løse sin oppgave bedre.

 • En vond barndom forsvinner ikke

  02.07.2012

  - FO er opptatt av at fagutøverne i barnevernet må ha et faglig handlingsrom i møte med barn, unge og deres familier, skriver AU-medlem Ellen Galaasen i dette innlegget som har vært trykket i Dagsavisen

 • - Bruken av anbud i helse- og sosialtjenestene: Et politisk valg

  19.06.2012

  LO har nylig avgitt høringsuttalelse om unntak for utøvelse av offentlig myndighet i forskrift om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften. FO er fornøyd med LOs fokus, men understreker at det er på tide at regjeringen kommer på banen og sørger for å få flere tjenester tilbake i offentlig egenregi.

Viser fra 1 til 10 av totalt 18 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning