Søk

Du er her:

 • Galt signal fra Regjeringen

  14.11.2013

  - Det er veldig skuffende - og et galt signal - når regjeringen Solberg nå har trukket stortingsmeldingen om likestilling. Dette var den første likestillingsmeldingen på 20 år, og hadde mange viktige forslag til hvordan vi kan føre likestillingskampen videre, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO).

 • Barnevernstyrkingen er i realiteten kutt

  12.11.2013

  - Med en regjering som har profilert seg på å satse på kunnskapssamfunnet, er vi svært forundret over at regjeringen velger å kutte et svært etterlengtet tiltak som skulle styrke kompetansen i barnevernet, skriver Mimmi Kvisvik i innlegg på Dagsavisens Nye meninger

 • Likestillingspolitikk i revers

  08.11.2013

  Fellesorganisasjonen (FO) har merket seg at Solberg-regjeringen foretar en kraftig snuoperasjon på likestillingsområdet. Hele 35 millioner kroner som var foreslått til særskilte likestillingspolitiske tiltak i Stoltenberg-regjeringens budsjettforslag, foreslås nå omdisponert eller ikke iverksatt. - Dette er et alvorlig anslag mot likestillingsarbeidet i Norge, og varsler om en likestillingspolitikk som settes i revers, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

 • Regjeringens signatur rammer utsatte grupper

  08.11.2013

  - Solberg-regjeringens budsjettforslag angir en retning som kan forverre situasjonen for utsatte grupper. På den ene siden gis rusmiddelfeltet en helt nødvendig økning, men samtidig svekkes en del forebyggende tiltak/universelle ordninger, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik FO i en kommentar til tilleggsproposisjonen i dag. - At en regjering, som angivelig ønsker å satse på utdanning, ikke opprettholder den foreslåtte styrkingen av barnevernspedagogutdanningen, viser manglende helhetstenkning, fortsetter hun.

 • KS på ville veier

  07.11.2013

  KS vil holde hele pleie- og omsorgssektoren utenfor bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Vedtaket peker bakover - ikke framover, skriver forbundslederne i FO, Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Delta i innlegg i Dagbladet.

 • Velferd - ikke markedsstyring

  28.10.2013

  Uttalelse fra møtet for Nordisk Forum for Sosialpedagoger (NFFS) og Nordiske Sosionomforbunds Samarbeidskomite (NSSK) på Lillestrøm.

 • NAVs utfordringer

  24.10.2013

  Forbundsleder Mimmi Kvisvik utfordrer de nye stortingsrepresentantene om NAV, NAV-ansattes sikkerhet og fremtid, samt brukernes behov for gode og forutsigbare tjenester.

 • Styrk sikkerheten til ansatte i barnevernet

  24.10.2013

  Forbundsleder Mimmi Kvisvik og leder i FO Oppland, Tine Jørgenstuen, skrev i GD (Gudbrandsdølen Dagningen) tirsdag 23. oktober om nødvendigheten av å styrke sikkerheten i barnevernet etter overfallet i Sel før helgen.

 • Gode tiltak i boligpolitikken

  14.10.2013

  Fellesorganisasjonen (FO) har vært opptatt at vi ikke kan ha en situasjon i Norge der bolig kun blir et investeringsobjekt. Vi er derfor positive til regjeringens signaler om skatteskjerpelse for de som eier flere boliger.

 • Viktige arbeidslivstiltak som må videreføres

  14.10.2013

  Fellesorganisasjonen (FO) er fornøyd med at Regjeringen i forslag til statsbudsjett styrker antall tiltaksplasser for personer med nedsatt funksjonsevne og generelt viderefører et sterkt fokus på denne gruppen i arbeidsmarkedspolitikken.

Viser fra 1 til 10 av totalt 34 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning