Søk

Du er her:

 • Vil sette dagsorden i kvinne- og likestillingspolitikken

  04.12.2015

  Utvidelse av foreldrepermisjonen og en utvidelse av mødre- og fedrekvotene er blant tiltakene arbeidsutvalget la fram for landsstyret i en sak om en styrket og videreutviklet kvinne- og likestillingspolitikk i FO.

 • Viktig FO-seier - forskrift om vold og trusler på høring

  02.12.2015

  Arbeidstilsynet har sendt nye forskrifter om vold og trusler på høring. - Dette er en viktig seier for FO. Denne saken har vi jobbet med i mange år. Høringsutkastet er et veldig godt utgangspunkt for å få på plass bestemmelser som beskytter ansatte i yrker utsatt for vold og trusler i større grad enn i dag, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

 • Barnevernet må få ansvaret for enslige asylbarn

  13.11.2015

  FO er svært glad for at Aftenposten på lederplass i dag tar til orde for at barnevernet må få ansvar for alle enslige, mindreårige asylbarn. - Dette er helt i tråd med hva vi lenge har hevdet, og et synspunkt som også deles av blant andre Barneombudet og Redd Barna, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO).

 • Positive til Y-veien

  06.11.2015

  To høgskoler har fått midler til å tilrettelegge for inntak via den såkalte y-veien til barnevernspedagogutdanningen og vernepleierutdanningen. – Dette styrker feltet og fokus på praksis i utdanningene våre, sier Irmelin Sangolt Tjelflaat og Marianne Solberg Johnsen i FOs forbundsledelse.

 • FO reagerer på usosiale kutt i asylytelsene

  05.11.2015

  Regjeringen har foreslått at ytelsene til enslige beboere i asylmottak skal reduseres med 20 prosent, fra dagens 2920 kroner pr. måned ved selvhushold til 2050 kroner. Til sammenligning anbefaler Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) en sats på 5550 kroner pr. måned for enslige norske menn. - Regjeringens forslag er usosialt og uhørt, og det fremmer ikke integrering og arbeidsorientering, kommenterer FO-leder Mimmi Kvisvik.

 • FO på høring om asylpolitikken

  02.11.2015

  Enslige mindreårige asylbarn mellom 15 og 18 år diskrimineres. Dette er ett av FO sine innspill når SV i dag arrangerer høring på Stortinget om regjeringens tilleggsforslag om asyl- og flyktningesituasjonen. Marianne Solberg Johnsen representerer FO-ledelsen i høringen.

 • Regjeringen svekker omsorgen for enslige asylbarn

  30.10.2015

  I dag la regjeringen fram tilleggsproposisjonen om asyl- og flyktningsituasjonen. – Regjeringen tar ikke situasjonen for disse barna på alvor. Den burde ha utvidet omsorgen, ikke svekket den, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO).

 • - Jeg tør ikke tenke på hvordan det hadde gått uten barnevernet

  21.10.2015

  Dagsavisen skriver i dag at åtte av ti som får frivillig hjelp av barnevernet er fornøyd med hjelpen. - Dette er ingen overraskelse for oss som arbeider i feltet, men det gledelige er at denne ekjennelsen nå kommer almennheten til gode og ikke forblir en godt bevart hemmelighet blant barnevernansatte, sier profesjonsrådsleder Irmelin Sangolt Tjelflaat i FO.

 • Inntektsgapet på stedet hvil

  16.10.2015

  Kvinner tjener fortsatt langt mindre enn menn. Ifølge skattelistene ligger kvinners skattbare inntekt på 66,8 prosent av menns. – Nivået har nesten stått stille de siste fire årene, sier leder i Fellesorganisasjonen Mimmi Kvisvik. - Nå må samfunnet ta ansvar for å betale velferdsstatens yrker på en bedre måte.

 • Lavere standard på mottak kan gi ny underklasse

  14.10.2015

  Regjeringen vil senke standarden på mottaksapparatet for flyktninger, for å kunne ta imot flere uten alt for høye utgifter. Fellesorganisasjonen (FO) forstår at dette kan være nødvendig i en kortere periode, men advarer mot lavere standard over tid. – Senkes standarden på tilbudene, frykter jeg at vi får en ny underklasse i samfunnet. Dette er ingen tjent med, advarer forbundsleder Mimmi Kvisvik.

Viser fra 1 til 10 av totalt 46 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning