Søk

Du er her:

Profesjonsfaglig arbeid

I tillegg til å være et tradisjonelt fagforbund med hovedvekt på lønns- og arbeidsforhold, er FO et profesjonsforbund for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Dette kommer til uttrykk i alle aktiviteter i forbundet; for eksempel i utdanningspolitiske spørsmål, profesjonspolitikk, yrkesetikk og samarbeid med brukerorganisasjoner.

Både FO sentralt og FOs fylkesavdelinger arrangerer kurs, samlinger og temakvelder med profesjonsfaglige tema.

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning