Tittel

Navn

Telefon

E-post

Leder

 

Profesjonsfaglig ansvarlig sosionomer

 

Kristin Ulveseth

 

47618768

 

Kristin.ulveseth@gmail.com

Profesjonsfaglig ansvarlig barnevernspedagog

Trude Andreassen Granerud

 

Teander4@gmail.com

Profesjonsfaglig ansvarlig vernepleier

Erlend Solum Skaret

 

Erlend.solum.skaret@hamar.kommune.no

Medlem, sosionom

Cathrine Robstad Hansen

 

Cathrine_robstad_hansen@hotmail.com

Medlem, vernepleier

Stein Ødegård

 

Stein.odegard@sykehuset-innlandet.no eller steinoedegaard@gmail.com

Medlem, barnevernspedagog