Søk

Du er her:

Prosjekt privatisering - Ta tjenestene tilbake!

Ta tjenestene tilbake!
Før kjøpte Sandnes kommune inn barnevernstiltak fra private aktører for mange millioner kroner. Så bestemte de seg for å ansette egne folk i stedet, og ta tjenestene tilbake. I denne filmen forteller de om erfaringene sine. Filmen er laget for FO av tankesmia Manifest og er på ca 9 minutter. Det foreligger også en kortversjon på ca 5 minutter

 

På anbud
Hvordan ble velferdstjenestene til de mest utsatte gruppene i samfunnet vårt en gullgruve for internasjonale konsern og oppkjøpsfond? I denne pamfletten kan du lese om hva markedstenkning og konkurranse gjør med disse tjenestene, og hva alternativene er.

Pamfletten er skrevet av Ida Søraunet Wangberg og utgitt av Manifest på oppdrag av FO.

 

Forskningsrapporter

Hanne Bogen og Arne Backer Grønningsæter: Fafo-rapport 2014:40 - Kommuners kjøp av private tjenester – eksempler fra barnevern og andre velferdsområder. Nettutgave

Oslo Economics, Actecan og Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet vurdert hvordan lønn og arbeidstidsordninger og påvirkes av konkurranseutsetting i bransjene rutebuss, barnevern, barnehage og sykehjem. Nettutgave.
Kort sammendrag med fokus på barnevernet

Artikler og innlegg
Enklere regler - mer privatisering (trykket som kronikk i Klassekampen)

Barnevernet som privatiseringsarena (trykket i Dagsavisen) Marked eller kvalitet (tilsvar til NHO Service i debatten)

Oslo til salgs (publisert på Nye meninger)

Ta tjenestene tilbake - leserinnlegg kommunevalget

- kommentar til forslag fra SV i Stortinget.

Barnevern som butikk - ikke til barnas beste - kronikk publisert i Dagsavisen

- om stortingsbehandlingen av lov om offentlige anskaffelser

Vi tar tjenestene tilbake - innledning på Kommunalkonferansen 2016
 

Høringsuttalelser
Høringssvar Prop. 51 L Lov om offentlige anskaffelser

Endring av lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter som en følge av tre EU-direktiver

Høringssvar - NOU 2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelser, forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

 

  • Om Prosjekt privatisering

    08.09.2015

    FO mener velferdstjenester skal være et offentlig ansvar. Tjenestene er rett og slett for viktig til å overlates til private aktører.

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning