Søk

Du er her:

FO Hedmarks refleksjonsutvalg

Står du i en situasjon knyttet til etiske, faglige og økonomiske dilemmaer? Her kan du få råd og veiledning!

Mange medlemmer på ulike arbeidsplasser sliter med utøvelsen av sitt daglige arbeid og kan komme opp i både politiske, ideologiske og etiske dilemmaer. Det kan være etiske brytninger mellom administrasjon, fag, økonomi og maktutøvelse, både mot klienter eller våre medlemmer.

Utvalget består av erfarne medlemmer, og behandler på selvstendig og diskret måte enkeltsaker samt saker av mer generell karakter.  

Send E-post eller ring til en av disse: 

Navn Profesjon E-post Telefonnr.

Torunn Fløiten (leder)

Sosionom

torunn.floiten@nav.no

94279496

Evy Hirkjølen

Vernepleier ehh@stor-elvdal.kommune.no 95165968
Mette Dahlseng Barnevernspedagog Mette.Dahlseng@loten.kommune.no 95933821
Siri Gabrielsen Barnevernspedagog sirigab@gmail.com 90198929
Randi Kjøs Sosionom post@hedmark.fo.no 95083035

Hovedkontakter

Randi Kjøs (fylkessekretær)
950 83 035 | post@hedmark.fo.no

Olav Neerland (fylkesleder)
928 03 264 | leder@hedmark.fo.no

Postadresse: 

FO Hedmark, Postboks 60, 2301 Hamar

Besøksadresse:

Folkets Hus, Torggata 91, 2326 Hamar (hovedinngang, 4. etg.)

Fakturaadresse:

FO Hedmark, v/ 4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no

 
Tlf.: 950 83 035 | post@hedmark.fo.no

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Web-sidene for FOs avdelinger oppdateres av den enkelte avdeling som også er ansvarlig for innholdet - Webredaktør for hele FO-nettstedet: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning