Kontaktinformasjon
Medlemarkivet er vår viktigste informasjonskilde til kontaktinformasjon. Det er fint om du som er tillitsvalgt alltid holder "Min Side" oppdatert.

Ugiftsdekning i forbindelse med møter og andre aktiviteter
Det er nødvendig for oss å få skriftlig informasjon om møte/aktivitet, deltakere og kostnader. Kvitteringer må alltid leveres sammen med skjema (DOCX, 64KB)til oss på avdelingskontoret.

Deltakerlister
I forbindelse med større møter/arrangement trenger vi av og til deltakerliste (DOC, 45KB)

Representantskapsmøter
Det må søkes permisjon (DOC, 23KB)fra møtene dersom dere ikke kan møte på hele eller deler av møte.

Taushetsplikt
Tillitsvalgte som får tilgang til informasjon fra medlemsarkivet har taushetsplikt og må underskrive taushetserklæring (DOCX, 14KB)