Under fylgjer ei oversikt over dei som sit i representantskapet. Styretmedlemmane kjem i tillegg.

( Vi tek atterhald om at listene ikkje alltid er oppdaterte)

Arbeidsstad Representant Vara
Askvoll kommune Nancy Bauge Torgunn Kvellestad
Aurland kommune    
Balestrand kommune Asbjørn Apneseth  
Bremanger kommune    
Eid kommune

Lisbeth Fanøy Nord

Hanne Ryssdal

Linda Håøy

Solveig Kristine Aas

Fjaler kommune Charlotte Willemoes Jenny Kjøsnes
Florø kommune Stine Norstrand  
     
Førde kommune Kjersti Erichsen Laila Hornnes
  Jon Anders Schei  
  Knut Mikkelsen  
Gaular kommune    
Gloppen kommune Anne Hansen Ann Iren Festervoll
  Synnøve Marie Hestenes Lone Iren M Aaberg
Gulen Kommune Frode Kroken  
Hornindal kommune Monica Osvold  
Hyllestad kommune    
Høyanger kommune Janne Elin Osland  Marte Igelkjøn
Jølster kommune Jostein Grov  
Leikanger kommune    
Luster kommune    
Lærdal kommune  Marit Humlebrekke  
Vågsøy kommune Lindis Eli Husavåg  
Naustdal kommune Siri Horstad Johannessen Linda Angvik
Selje kommune Jorunn Breiteig Trude Fylling Kvamme
Sogndal kommune Hanne Veum  
  Anita Nornes Fossberg

 

 

Solund kommune    
Stryn kommune Anita Linda P Almskår  Heidi Fjellvang
Vik kommune Hanne M. Eriksen Liv Stave
Årdal kommune (2)

Anne Marte Stenhjem

Gry Hestetun

Kjersti Nundal

     
BUF-etat (2) Trude Fardal  
  Mariann Juklestad  
     
Helse Førde (3) Tanja Strandheim  
  Siv Olaug Emdal  
  Bjørg Åsarmoen  
     
Kriminalomsorg i frihet Gerry Håland Gro Asp
HiSF/ HVL Lillian B Selseng  
NAV Stat Kari Arnestad

 

Siv Hamn

     
Statens Hus Astrid Tveit Monica Nes
Studentane (2) HVL Celin Stordahl  
  Charlotte Leidland