Representantskapet er avdelingens høyeste organ mellom årsmøtene. Her møtes tillitsvalgte som er valgt av sine klubber eller arbeidsplasser til å representere medlemmene. Det er ca 70 tillitsvalgte i Representantskapet, der også styret i FO Hordaland er med. Representantskapet møtes 3-4 ganger pr år, noen av møtene er 2 dagers samlinger.

Årsmøtet vedtok "Representantskapets størrelse og sammensetning." (DOCX, 40KB)

Påmelding til representantskapsmøter gjøres  via kursportalen som du finner på hjemmesiden. 

Representantskapsmedlemmer har krav på permisjon med lønn. Det må søkes arbeidsgiver om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtale.

KS Hovedavtalens del B, § 3-5 c)
Stat Hovedavtalen § 39, pkt.1
   
Spekter  Hovedavtalens Kap.X, § 52
Virke Hovedavtalen LO–Virke § 4-4.4
NHO Hovedavtalen § 5-8

 

 

 

 

 

Møter 2018 og permisjon.oversikt finner du i dette brevet  brev i e-post til alle medlemmer av Representantskapet FO Hordaland (DOCX, 67KB). Det kan legges ved søknad om permisjon til arbeidsgiver.

Dersom du ikke kan møte MÅ DU SØKE FO Hordaland OM PERMISJON på dette skjema (DOC, 23KB)

INNKALLINGER

PROTOKOLLER             

ANDRE SAKSDOKUMENT

Innkalling 6. desember 2018    
Innkalling 23.-24. oktober 2018    
Innkalling med dagsorden 7.-8. mai 2018 (DOCX, 50KB) Protokoll 7.-8- mai 2018 (DOCX, 43KB)  
innkalling 5.-6. mars 2018 (DOCX, 17KB)    
2017    
Innkalling 7.desember 2017 (DOCX, 118KB) Protokoll 7. desember 2017 (DOCX, 53KB)  
Innkalling 3. - 4. oktober 2017 (DOCX, 289KB) Protokoll 3.-4.oktober 2017 (DOCX, 51KB)  
Innkalling 18.-19. mai 2017 (DOCX, 63KB) Protokoll 18.-19.05.2017 (DOCX, 49KB)  
Innkalling 8.mars 2017 (DOCX, 60KB) Protokoll 08. mars 2017 (DOCX, 30KB)  
2016    
Innkalling 03.mai.2016 (DOCX, 1MB) Protokoll 03.05.2016 (DOCX, 1MB)  
innkalling 04-05 oktober 2016 (DOCX, 56KB) Protokoll 04.-05. oktober 2016 (DOCX, 19KB)  
Innkalling 15.desember 2016 (DOCX, 113KB) Protokoll 15. desember 2016 (DOCX, 19KB)