Representantskapet er avdelingens høyeste organ mellom årsmøtene. Her møtes tillitsvalgte som er valgt av sine klubber eller arbeidsplasser til å representere medlemmene. Det er ca 70 tillitsvalgte i Representantskapet, der også styret i FO Hordaland er med. Representantskapet møtes 3-4 ganger pr år, noen av møtene er 2 dagers samlinger.

Årsmøtet vedtok i 2018  "Representantskapets størrelse og sammensetning." (DOCX, 40KB)

Påmelding til representantskapsmøter gjøres  via kursportalen som du finner på hjemmesiden. 

Representantskapsmedlemmer har krav på permisjon med lønn. Det må søkes arbeidsgiver om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtale.

KS         Hovedavtalens del B, § 3-5 c)    
STAT Hovedavtalen § 39, pkt.1
SPEKTER Hovedavtalens Kap.X, § 52
VIRKE Hovedavtalen LO–Virke § 4-4.4
NHO Hovedavtalen § 5-8

 

 

 

 

Møter 2019 og permisjon.oversikt finner du i dette brevet   (DOC, 75KB)brev i e-post til alle medlemmer av Representantskapet FO Hordaland (DOCX, 67KB). Det kan legges ved søknad om permisjon til arbeidsgiver.

Dersom du ikke kan møte MÅ DU SØKE FO Hordaland OM PERMISJON på dette skjema (DOC, 23KB)

  INNKALLINGER 2018 PROTOKOLLER 2018
1
2
3