Nedanfor kan du sjå korleis representasjonen er fordelt mellom dei ulike klubbane.

Lurar du på kven som er representantskapsmedlem frå din klubb? Kontakt din hovedtillitsvalt eller oss i avdelinga.