Er din klubb representert?


Det er klubbene selv som velger sin representant til representantskapet i FO Nordland. Navn på representanten må meldes inn til FO Nordland v/ fylkesleder Gunhild Holthe - gunhild@fo-nordland.no