Dark Overlay

Representantskapet i FO Finnmark

Representantskapet i FO Finnmark er det høyeste organet mellom årsmøtene. Tillitsvalgte utgjør representantskapet. Med tillitsvalgte menes hovedtillitsvalgte, plasstillitsvalgte og tillitsvalgte i avdelingens utvalg og styre, inkludert vara. Alle klubber kan sende to representanter. Klubber med mer enn 10 medlemmer kan i tillegg søke styret om en ekstra plass. Dette for at blant annet ledere også skal ha mulighet til å være aktiv i FO Finnmarks styrende organ.