Tolv pensjonister fra Vestfold og Buskerud tok M/S Vederøy til Bastøy fengsel. Gutta på ferja møtte oss med smil og strålende servise. Vårt pikkkpakk ble båret om bord, og vi fikk kaffe under overfarten. Et flott førsteinntrykk.

Vi har hørt historier og omtale av Bastøy fengsle fra inn og utland, og var spent på å få oppleve dette unike stedet. Noen av oss har jobba i kriminalomsorgen, for andre er det en ny verden å tre inn i.

Hest og kjerre ventet på kaia. En sosionom og to innsatte tok oss med på guidet tur rundt øya. Vi fikk innføring i tankesettet fengslet er tuftet på. Bastøy fengsel er humanøkologisk. Respekt for naturen, viktigheten av gode relasjoner og bevissthet om hvordan mennesker samhandler og påvirker hverandre og naturen er sentrale verdier for fengselet.

Vi så vakkert skogslandskap, friluftskirken og fine strender. Gode steder for ro og ettertanke. Vi traff lam og kyr, og så velstelte bolighus og pene utområder. Dyrestell og vedlikehold er det innsatte som står for.

Vi takket hesten og kusken for turen, og fikk vite at hesten er regjerende norgesmester i pløying.

Nå var det guiding til fots. Vi så butikken, hvor de innsatt kjøper mat til egen husholdning og matsalen hvor alle spiser middag. Vi så arbeidssteder, stallen og snekkerverkstedet. Vi så gartneriet, som er stengt. Fengselet mangler penger til å ansette en til å drifte det.

På øyas skole er det mulig å ta alle former for utdanning fra grunnskole til doktorgrad. Svært mange har med seg en fagutdanning når de forlater øya.

Vi så kirken og idrettsanlegg. De innsatte stiller lag i bedriftsserien, dessverre gjør økonomien det vanskelig å spille bortekamper, men lag utenfra er velkommen til å spille på øya.

Det er fasinerende å få oppleve det særegne lokalsamfunnet, hvor de innsatt får mye frihet, mye ansvar og mulighet til livsendring.

Etter en kveld og natt med god mat og lange samtaler, på fyret. Forlot vi øya, stolte over å leve i et land hvor lovbrytere behandles humant og får mulighet til å vende tilbake til samfunnet som gode naboer og arbeidstakere. Vi håper fengselet får fortsette sin drift langt inn i framtida.

Åse Silseth seniorutvalget og Lise Holm, Fylkesleder i FO Vestfold