Logo i svart
SENIORGRUPPA  er for ikke-yrkesaktive FO-medlemmer i Buskerud over 62 år.
MØTEDATOER  vår/19:  Mandagene 11.3, 8.4 og 13.5.   Sommertur i uke  23 eller 25.
KONTAKT OSS  på e-post: seniorgruppa.fobuskerud@gmail.com