Medlemmer
Verv Navn E-post
Leder Jorunn Larsen jorunn.larsen50@hotmail.com
Medlem John Willy Edvardsen john.willy.edvardsen@narvik.kommune.no
Medlem Alf Natland alf.natland@nav.no
Medlem Dag Olsen dag-ols2@online.no
Medlem