Vi møtes på kommunehuset i Stokke i Kantina i 3. etasje.