Hei alle seniorer. 

Seniorutvalget i Vestfold har besluttet at vi ikke gjennomfører våre seniortreff i april og Mai. Om vi forlenger avlysningene, kommer vi tilbake til. Vi  Håper at vi kan få gjennomført sommer-avslutningen som vi har planlagt skal foregå på Stokke bygdetun, og den forestående turen til Arnedalsuka. Mange av oss befinner oss i høyrisikogruppa på grunn av alder og sykdom. Vi ønsker derfor å være spesielt restriktive i forhold til samlinger. Vi ønsker ikke å ta noen sjanser.  Er det noe dere lurer på kan fylkesavdelingen eller undertegnede kontaktes. 

Til Slutt: Vær forsiktig og ta vare på hverandre. 

Leif

Leder av seniorutvalget.