VESTFOLD:

Tirsdag 15. mars klokka 12.00 – 14.00 starter vi opp i Vestfold. Vi møtes til kaffe og noe å tygge på, på Stokke bygdetun, bokmoa, i «bryggerhuset». Foruten kaffe og mat vil Turid Berg komme og gi oss et innblikk i og bevissgjøring om temaet  «FREMTIDSFULLMAKT».

Stokke Bygdetun, blir vårt faste sted denne våren, hver tredje tirsdag i mnd. kl.12.00 – 14.00. Sett derfor av følgende datoer:

15.03 Stokke bygdetun               Fremtidsfullmakt med Turid Berg

19.04  Stokke bygdetun

24.05 Stokke bygdetun

14.06   Stokke bygdetun.             Fellessamlig/sommeravslutning Vestfold og  

                    

TELEMARK:

Telemark tar sikte på å starte igjen onsdag 06.04.22. Nærmere info om sted og tidspunkt vil komme senere. Sett derfor av følgende datoer:

06.04:        FO kontoret, Porsgrunn

04.05:        FO kontoret Porsgrunn

14.06  Stokke bygdetun.   Fellessamlig/sommeravslutning Vestfold og Telemark

Vi vil sende ut mail, legge ut på facebook og hjemmesiden vår info om arrangementene. Følg derfor med og sett av datoene. Vi har mye å ta igjen, så her er det bare å stå på.

 

Leif Johnsen

Leder seniorgruppa.