sst på llk

Sentralstyret (SST) er FO-Studentenes utøvende og høyeste organ mellom landstingsmøtene. De har ansvar for den daglige driften av FO-Studentene, iverksetter landstingets vedtak, representerer FO-Studentene utad og opprettholder kontinuerlig dialog med lokallagene. SST består av leder, nestleder og én representant for hver av de fire utdanningene.

 

kristin 19

Kristin Aldridge

Leder av FO-Studentene

412 87 607 - leder@fostudentene.no

raheel19

Raheel Syed

Nestleder av FO-Studentene

980 66 762 - nestleder@fostudentene.no

 

geirr

Geirr Berthinsen

Sosionomrepresentant

907 06 114 - sosionom@fostudentene.no

 

michael 19

Michael Ouren

Vernepleierrepresentant

988 15 618 - vernepleier@fostudentene.no

 

allan19

Allan Melby

Barnevernspedagogrepresentant

900 28 939 - barnevernspedagog@fostudentene.no

 

ask

Ask Nødtveidt Kase

Velferdsviterrepresentant

472 89 374 - velferdsviter@fostudentene.no