Dark Overlay

Her kan du sjekke dine fordeler

FO har utviklet en egen fordelskalkulator der du kan finne ut hva du tjener på å være medlem hos oss.

Å være medlem i FO gir trygghet i ditt arbeidsforhold og mange gode fordeler. Her kan du finne ut hva du kan få ut av ditt medlemskap. I både kroner og øre - og i forsikring og fellesskap.

Hei, fortell litt om deg selv

Huk av dersom noen av disse forsikringene er aktuelle for deg

Her er dine fordeler

FO har utviklet en egen fordelskalkulator der du kan finne ut hva du tjener på å være medlem hos oss.

Å være medlem i FO gir trygghet i ditt arbeidsforhold og mange gode fordeler. Her kan du finne ut hva du kan få ut av ditt medlemskap. I både kroner og øre - og i forsikring og fellesskap.

 

FO - medlemskapet koster deg:
... kr*
*beløpet er kalkulert basert på medlemskontingenten på 1,6 % av brutto lønn + oblig. kollektiv hjemforsikring. Skattefradraget (inntil 3850 kr) er hensyntatt
Og gir deg tilbake:
... kr*
*beløpet er kalkulert basert på din informasjon og estimater. Det faktiske tallet kan variere fra dette.
Trygghet
Verdien av å ha et hjelpeapparat i ryggen hvis du mister jobben:
... kr
*beløpet er et estimat og det faktiske tallet kan variere
Antall store og små saker vi bistår våre medlemmer med hvert år:
...
Ønsker du å snakke med en av oss, trykk her
Lønn
Minstelønn for folk med din utdanning, ansiennitet og arbeidssektor er:
... kr
Din oppgitte årslønn er så mye over eller under minstelønnsnivået:
... kr
I perioden 2014-2018 har FO bidratt til at minstelønnsnivået for din gruppe har økt med:
... kr
Ønsker du mer informasjon om dine lønns- og arbeidsvilkår, trykk her
Faglig påfyll
Hvert år sparer du dette på fagbladene Fontene og Fontene Forskning:
... kr
Hvert år arrangerer FO kurs og andre medlemsaktiviteter for:
... kr
Ønsker du mer informasjon om våre kurs og medlemsaktiviteter, trykk her
Godkjenningsordningen
Som medlem i FO er godkjenninger gratis. Du sparer dette når du skal søke om din godkjenning
... kr
Ønsker du mer informasjon om våre godkjenningsordninger, trykk her
Fagstipendordningen
Som medlem i FO kan du søke om fagstipend inntil

... kr
Ønsker du mer informasjon om søknadsprosessen, trykk her
Boliglån gjennom LO Favør
Med boliglån gjennom FOs samarbeidspartner LO Favør har du mulighet for redusert rente inntil 0,20 prosentpoeng. Med ditt boliglån kan du årlig spare inntil:
... kr
Ønsker du mer informasjon om dine bank- og lånemuligheter i LO Favør, trykk her
Inkludert forsikring gjennom LO Favør
Du har automatisk Kollektiv Hjemforsikring gjennom FO. Hvert år sparer du:

... kr
Ønsker du mer informasjon om dine forsikringsmuligheter i LO Favør, trykk her
Dine mulige forsikringer gjennom LO Favør
Dersom du flytter dine oppgitte forsikringer til FOs samarbeidspartner LO Favør kan du årlig spare inntil:
... kr
  • Reiseforsikring
  • Hus
  • Båt
  • Bil
  • Hytte/Fritidsbolig
Ønsker du mer informasjon om dine lønns- og arbeidsvilkår, trykk her
Bli en del av flokken
Sammen står vi opp for trygghet

Grunnlaget for kalkulatoren

Medlemskap i FO vil koste deg ... kroner, og gi deg ... kroner tilbake
Påmeldte kurs
Medlemskapet koster deg ...
Du får igjen ...
Verdien av å ha et hjelpeapparat i ryggen dersom du mister jobben ...
Antall store og små saker vi bistår medlemmene vår med hvert år ...
Antall medlemmer ...
Minstelønn for for arbeidere med din utdanning, ansiennitet og sektor ...
Din oppgitte årslønn er så mye over eller under minstelønn ...
Økning i minstelønn siden 2014 ...
Besparelser på Fontene ...
Kurs og medlemsaktiviteter ...
Godkjenningsordningen ...
Fagstipendordningen ...
Boliglån ...
Kollektiv hjemforsikring ...
Dine forsikringer ...
Kost av medlemskap
Årskontigent ...
Kollektiv hjemforsikring ...
Verdi av medlemskap
Skattefradrag ...
Godkjenningsordning ...
Bistand i medlemssaker ...
Aktiviteter for medlemmer ...
Verdi av tilgjengelig stipend (20 000 NOK) ...
Verdi av lønnsforhandlinger ...
Verdi av LO-Favør
Verdi av kollektiv hjemforsikring ...
Besparelser på andre forsikringer ...
Besparelser på bank- og finanstjenester ...
Besparelser knyttet til ferie og fritid ...
Besparelser knyttet til energi ...