Å jobbe med likelønn: Hva er aktivitets- og redegjørelsesplikten?

Aktivitets-og redegjørelsesplikten stiller krav om hvordan arbeidsgivere må jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering. I 2019 vedtok Stortinget en styrking av aktivitets- og redgjørelsesplikten. Endringene tredde i kraft 1. januar 2020 og gjelder nå alle virksomheter i Norge.

Her kan du lese om hva dette innbærer for arbeidet med likestilling og likelønn på arbeidsplassen.