Dark Overlay
FO Sogn og Fjordane

FO Sogn og Fjordane

FO Sogn og Fjordane har passert 750 medlemmar inkludert studentmedlemmar. FO Sogn og Fjordane sitt hovedmål er å betre medlemmane sine lønns- og arbeidsforhold, utøve helse- og sosialpolitisk påvirkningsarbeid og å ivareta de yrkesfaglige interessene. FO er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO).