Profesjonsrådet for barnevernspedagoger ønsker med dette å bidra til å styrke, synliggjøre og videreutvikle barnevernspedagogens kompetanse. 

Du kan søke stipend til

 • Skriving av fagartikkel/bok/bokkapittel med tema innenfor barnevernspedagogens yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid.
 • Utforme paper/presentasjon/poster for deltagelse på nasjonal eller internasjonal konferanse.
 • Utarbeide prosjektskisse/forskningsdesign for ph.d.-søknad.
 • Annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre barnevernspedagogens posisjon eller arbeidsfelt

Det gis ikke stipend til

 • Gjennomføring av etter-, videre- eller masterutdanning.
 • Oppstart eller drift av kommersiell virksomhet.

Profesjonsrådet for barnevernspedagoger oppfordrer barnevernspedagoger både fra praksisfeltet og akademia til å søke stipend. Gode praksiseksempler, poster og presentasjoner eller forskning som fremmer barnevernsfaglig utvikling er vårt hovedfokus.  

For å søke kreves det at du er:

 • Utdannet barnevernspedagog, eller har tilsvarende utdanning fra utlandet. Medlemmer på dispensasjon kan også søke.
 • Medlem i FO.

Praktiske opplysninger

 • Søknadsfrist er 3. september 2023.
 • Mal for søknaden finner du på her. (PDF, 715KB)
 • Disposisjon/skisse for arbeidet må legges ved søknaden.
 • NB! Stipendmottakerne blir tilbudt skrivekurs som arrangeres allerede 30. september og søndag 1. oktober med oppfølgingsdager enten lørdag 25. eller søndag 26. november 2023.
 • Fagartikkelen ønskes i hovedsak publisert i Fontene eller Fontene forskning, men kan også publiseres i andre tidsskrifter innen profesjonenes fagfelt.
 • Stipendet kan utbetales som honorar eller til dekning av dokumenterte utgifter (litteratur, reise, opphold, konferanseavgift m.m.).
 • Alle stipend er innberetningspliktige, og i hovedsak trekkpliktige. 
 • Stipendet utbetales når regnskap med kvitteringer er mottatt (evt. etter avtale).
 • Profesjonsrådet for barnevernspedagoger avgjør stipendtildelingen.
 • Svar på søknadene sendes ut i løpet av september.

Søknad sendes på e-post: kontor@fo.no

Spørsmål kan rettes til:
Seniorrådgiver Inger Karseth
Telefon: 480 61 261
E-post: Inger.karseth@fo.no