Profesjonsrådet for vernepleiere ønsker med dette å bidra til å styrke, synliggjøre og videreutvikle vernepleierens kompetanse. Stipendene vil som hovedregel være på inntil 20.000 kroner.

Du kan søke stipend til

 • Skriving av fagartikkel/bokkapittel med tema innenfor vernepleierens yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid.
 • Utforme Paper/presentasjon/poster for deltagelse på nasjonal eller internasjonal konferanse.
 • Utarbeide prosjektskisse/forskningsdesign for ph.d.-søknad.
 • Annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre vernepleieres posisjon eller arbeidsfelt.

Det gis ikke stipend til:

 • Gjennomføring av kurs og etter-, videre- eller masterutdanning.
 • Oppstart eller drift av kommersiell virksomhet.

Profesjonsrådet for vernepleiere oppfordrer vernepleiere både fra praksisfeltet og akademia til å søke stipend. Gode praksiseksempler, poster og presentasjoner eller forskning som fremmer vernepleiefaglig utvikling er vårt hovedfokus. 

For å søke kreves det at du er                

 • Utdannet vernepleier, eller har tilsvarende utdanning fra utlandet. Medlemmer på dispensasjon kan også søke.
 • Medlem i FO.

Praktiske opplysninger

 • Søknadsfrist er 3. september 2023.
 • Mal for søknaden finner du her. (PDF, 715KB)
 • Disposisjon/skisse for arbeidet må legges ved søknaden.
 • NB! Stipendmottakerne blir tilbudt skrivekurs som arrangeres allerede 30. september og søndag 1. oktober med oppfølgingsdager enten lørdag 25. eller søndag 26. november 2023
 • Fagartikkelen ønskes i hovedsak publisert i Fontene eller Fontene forskning, men kan også publiseres i andre fagtidsskrifter.
 • Stipendet kan utbetales som honorar eller til dekning av dokumenterte utgifter (litteratur, reise, opphold, konferanseavgift m.m.).
 • Alle stipend er innberetningspliktige, og i hovedsak trekkpliktige.
 • Stipendet utbetales når regnskap med kvitteringer er mottatt (evt. etter avtale).
 • Profesjonsrådet for vernepleiere avgjør stipendtildelingen.
 • Svar på søknadene sendes ut i løpet av september.

Søknad sendes på epost til: kontor@fo.no


Spørsmål kan rettes til:
Rådgiver Maria Strømman Berteig
Telefon: 452 55 132
E-post: maria@fo.no