FO ønsker med dette stipendet å styrke, synliggjøre og videreutvikle vernepleierens kompetanse.

Hvem kan søke FO om stipend for vernepleiere?

Du må være medlem i FO og være utdannet vernepleier, eller ha tilsvarende utdanning fra utlandet. Medlemmer på dispensasjon kan også søke.

Profesjonsrådet for vernepleiere oppfordrer vernepleiere både fra praksis feltet og akademia til å søke stipend. Gode praksiseksempler, poster og presentasjoner eller forskning som fremmer vernepleierfaglig utvikling er vårt hovedfokus. Vi ønsker oss særlig artikler som omhandler koronapandemien og hvordan den har påvirket og fortsatt påvirker ulike velferdstjenester. 

Send søknaden til kontor@fo.no 

Stipendet kan brukes til å:

  • Skrive fagartikkel/bok/bokkapittel med tema innenfor vernepleierens yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid.
  • Utforme paper/presentasjon/poster for deltagelse på nasjonal eller internasjonal konferanse.
  • Utarbeide søknad om ph.d./doktograd
  • Annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre vernepleierens posisjon eller arbeidsfelt

Stipendet gis ikke til gjennomføring av kurs og etter-, videre-, eller masterutdanning.

Om stipendet

  • Stipendmottakerne blir tilbudt skrivekurs som holdes i Oslo 17. og 18. oktober, med oppfølgingsdag 14. eller 15. november.
  • Vi ønsker at du publiserer fagartikkelen i Fontene eller Fontene forskning, men den kan også publiseres i andre tidsskrifter innen vernepleierens fagfelt.
  • Stipendet kan gis som honorar, til dekning av dokumenterte utgifter i forbindelse med innkjøp av litteratur, reise, opphold, konferanseavgift eller til tapt arbeidsfortjeneste.
  • Alle stipend er innberetningspliktige, og i hovedsak trekkpliktige.
  • Stipendet utbetales når regnskap med kvitteringer er mottatt eller etter avtale.
  • Profesjonsrådet for vernepleiere avgjør hvem som får stipend i løpet av oktober 2020. 

 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med rådgiver Gry Reinsnos.
Telefon: 970 63 627
E-post: gry.reinsnos@fo.no