Har du et tillitsverv i FO, lokalt eller sentralt, er du velkommen til å søke om stipendet for tillitsvalgte.

Stipendet kan brukes til å dekke utgifter i forbindelse med opplærings- og utviklingsformål knyttet til funksjonen din som tillitsvalgt i FO. Det kan være prosjekter, videreutdanning, kurs eller konferanser om temaer knyttet til LOs handlingsplan, FOs kongress, i FOs prinsipprogram, i FOs handlingsplan eller fylkesavdelingens handlingsplan. Stipendmidlene kan også dekke tapt arbeidsfortjeneste.

 

Slik søker du

I søknaden må du oppgi ditt nåværende og eventuelt tidligere tillitsverv, hva stipendet skal brukes til, gi en kostnadsoversikt og oppgi hvor mye du søker i stipend.

Send søknad til FO på epost: kontor@fo.no

eller per post til

FO, Postboks 4693 Sofienberg, 0506 Oslo innen 2. februar 2019.

 

Har du spørsmål?

Kontakt rådgiver i FO, Irmelin Stødle, tlf. 993 52 810

Vi oppfordrer fylkesavdelingene i FO til å  informere og motivere tillitsvalgte til å søke stipendet.

 

Olav Knudsens minnestipend - bakgrunn

Landsstyret i Norsk Barnevernpedagogforbund (NBF) opprettet Olav Knudsens minnestipend i 1991. Stipendet ble opprettet for å hedre mangeårig tillitsvalgt Olav Knudsen som plutselig døde på sin arbeidsplass i NBFs Osloavdeling i februar 1991, kun 49 år gammel. Stipendet som ble opprettet skulle ”stimulere tillitsvalgte til å skolere seg i fagforeningsarbeid”. Det første stipendet ble tildelt første gang høsten 1991.

Da NBF slo seg sammen med Norsk sosionomforbund (NOSO) og Norsk vernepleierforbund (NVF) og opprettet (Fellesorganisasjonen (FO), ble stipendordningen ikke automatisk videreført i den nye organisasjonen. Men på kongressen i 1995 ble det vedtatt å videreføre stipendet, nå som et stipend tilgjengelig for alle FO-tillitsvalgte.