FO Hordaland har samarbeidet med sosialarbeiderforeningen i Tanzania, i region Moshi- TASWO  fra 2011.

Her finner samarbeidsavtalen som ble inngått i 2016

Vi har de siste årene hatt en ordning med hospitering. Vi utlyser "stipend" og to medlemmer får anledning til å reise til Moshi å være på en arbeidsplass sammen en ukes tid.

Utlysningen i 201( var slik:

Du finner rapportene fra oppholdene her:

Som det går frem av samarbeidsavtalen er det gjensidige besøk. Du finner rapporter fra besøkene her:

TASWO K rapporterer årlig til FO Hordaland i forbindelse med søknad om fortsatt økonomisk støtte. Du finner aktivitetsrapport og plandokument her:

På representantskapsmøte 03.06.16 presenterte Duncan og Margreth TASWO og sosialt arbeid i Tanzania for oss. Fine pp presentasjoner som det er verd å ta en titt på!
her finner du Rapporten om TASWO (PPT, 1MB) og her Rapporten om sosialt arbeid (PPT, 544KB)