Samarbeidet er tredelt. Den ene delen, «Children in school», er et samarbeid mellom sosialkontoret i Antsirabe, Lovasoa og FO Trøndelag. Målet er å gi skolegang og oppfølging til vanskeligstilte barn, samt kompetansebygging for ansatte på sosialkontoret. Den andre delen handler om etablering og utvikling av organisasjon for utdannede sosialarbeidere – GTSV. Den tredje delen er et samarbeid mellom Lovasoa, RVTS Midt og FO Trøndelag og gjelder kompetanseutvikling for sosialarbeidere i Antsirabe. Kartleggingen startet i 2014 og i 2015 ble det gjennomført et forprosjekt.

Kontakt FO Trøndelag om du vil ha mer informasjon om samarbeidet.