Barnekultursenteret i Bethlehem (Ghirass) er et kultur- og aktivitetssenter for barn og unge. Aktivitetene ved senteret omfatter blant annet bibliotek, dans, musikk, drama, forming og ulike sportsaktiviteter. Senteret har også et program for spesialundervisning for barn, pedagogisk-psykologisk rådgivning, samt et uteprogram med aktiviteter i skoler og barnehager i landsbyene i området.

FO har vært sterkt deltagende i oppbyggingen av senteret siden 1997, og bidrar til sentrets drift gjennom økonomisk og solidarisk støtte. 

Du kan lese mer om Ghirass barnekultursenter på deres hjemmeside.