Kvinneprogrammet handler om å redusere kjønnsbasert vold mot kvinner, styrke kvinners rett til å eie jord, arbeide med å forby barneekteskap og øke tilgangen til mikrokredittlån for å gi kvinner økonomisk uavhengighet.  
Ungdomsprogrammet bruker idrett, kunst og musikk som middel for å holde jenter og gutter borte fra krigen, og skape bånd mellom ulike grupper som har vært i konflikt med hverandre.

Les mer om prosjektet her.

FO Akershus og FO Hedmark er ambassadører i samarbeidet mellom FO og Norsk Folkehjelp.