Samarbeidet innebærer gjensidige besøk og hjelp til oppbygging av den palestinske sosialarbeiderorgansiasjonen. 

Om den politiske situasjonen tillater det, forsøker vi å gjøre det mulig for medlemmer i FO-Rogaland å hospitere en kortere periode i Betlehem, og tilsvarende gi palestinske sosialarbedere mulighet til hospiteringsopphold i Stavanger.