Samarbeidet er todelt. Den ene delen handler om støtte til organisasjonsbygging og organisasjonsutvikling. Den andre delen er et gjensidig utvekslingsprogram. FO-medlemmer fra Rogaland kan søke om å delta på et to-ukers praksisopphold i Bethlehem, og palestinske sosialarbeidere inviteres til Rogaland. Første utveksling ble gjennomført i 2005.

Les mer her.