Samarbeidet har vært tredelt. Den ene delen har vært støtte til igangsetting av små inntektsgivende tiltak for personer med utviklingshemming. Den andre delen har bestått av gjennomføring av workshops på aktuelle temaer, og den tredje delen gjensidige faglig utveksling

Avtalen gikk ut i 2018, men det arbeides med å få på plass en ny avtale i samarbeid med vernepleierutdanningen ved NTNU og sosialarbeiderforeningen i Nepal (SWAN). I en eventuell ny avtale videreføres bare workshopene.  Intensjonen med samarbeidet er å styrke utviklingshemmedes deltakelse i samfunnet.

Kontakt FO Trøndelag om vil ha mer informasjon om samarbeidet.