Samarbeid med Guardian Federation of Persons with Intellectual Disabilities, Nepal

Fra dagsenteret i Bajabaradi (Foto: Liv Meisingset)

PROSJEKTETS MÅL:

  • Øke bevissthetenblant foreldre, slektninger, fagfolk og allmennheten på de positive effektene av integrasjon av personer med utviklingshemming gjennom arbeid og aktivitet.
  • Å gjøremidler tilgjengelig for å utvikle småskala arbeidsaktiviteter for voksne med utviklingshemming (over 15 år) på lokalt nivå. Det er et mål at utviklingshemmede selv deltar i aktivitetene.

De årlige aktiviteter består av fire deler;

  1.  Tilskudd til utvikling av arbeidsaktiviteter
  2. Workshops på deltakelse og integrering gjennom arbeidsaktiviteter.
  3. Utvekslingsprogram
  4. Workshops eller opplæring på spesielle emner som er etterspurt av foreldrene/ansatte, og  er vanskelig å organisere med lokal ekspertise.