Solidarisk kontakt mellom Hordaland FO og regionavdelingen av Tanzanianske sosialarbeidere (TASWO) som ligger ved foten av Kilimanjaro, har pågått siden 2012. Vi gjør årlige besøk begge veier, diskuterer fag og politikk, og vi gir en årlig finansiell støtte fra FO. Støtten bruker TASWO til å avholde lokale møter, drive rekrutteringsarbeid og gi lokale styremedlemmer mulighet til å delta på TASWO-aktiviteter på nasjonalt nivå.

Tanzanianske sosialarbeidere

Tanzania er et meget sammensatt land med mange språk og stammer. På våre besøk i Tanzania lærer vi mye om vennlighet, gjestfrihet, entusiasme og kreativitet,  – og om oss selv og vår besynderlige velstand.

Tanzania har ca 45 millioner innbyggere.  Landet har utfordringer ikke bare med fattigdom og helse, men også med å sikre store oljefunn utenfor kysten, tilpasse seg nedtrapping av internasjonal bistand, drive en vanskelig kamp mot korrupsjon og med en urolig politisk situasjon foran valget i 2015.

TASWO, med ca 500 medlemmer, har vansker med å få inn kontingent fra de aller fleste medlemmene. TASWO arbeider for å få på plass en offentlig autorisasjon og bedre regulering av et arbeidsmarked med altfor få jobber.

Se http://taswo.or.tz/

Utvalget i FO-Hordaland har for tiden 4 medlemmer og ønsker seg flere.