Samarbeidet er todelt. Den ene delen handler om støtte til organisasjonsbygging og organisasjonsutvikling. Den andre delen er et gjensidig utvekslingsprogram. FO-medlemmer fra Vestland kan søke om å delta på en ukes hospitering i Moshi, og medlemmer av styret i TASWO inviteres til Vestland. Første hospitering for FO-medlemmer ble gjennomført i 2015.

Solidarisk kontakt mellom FO Vestland og regionavdelingen av Tanzanianske sosialarbeidere (TASWO) som ligger ved foten av Kilimanjaro, har pågått siden 2012. Vi gjør årlige besøk begge veier, diskuterer fag og politikk, og vi gir en årlig finansiell støtte fra FO. Støtten bruker TASWO til å avholde lokale møter, drive rekrutteringsarbeid og gi lokale styremedlemmer mulighet til å delta på TASWO-aktiviteter på nasjonalt nivå.

Tanzanianske sosialarbeidere

Tanzania er et meget sammensatt land med mange språk og stammer. På våre besøk i Tanzania lærer vi mye om vennlighet, gjestfrihet, entusiasme og kreativitet,  – og om oss selv og vår besynderlige velstand.

Tanzania har ca 45 millioner innbyggere.  Landet har store utfordringer knyttet til fattigdom og uhelse i befolkningen. Internasjonal bistand trappes ned, og kampen mot korrupsjon er krevende.

TASWO, med ca 500 medlemmer, har vansker med å få inn kontingent fra de aller fleste medlemmene. TASWO arbeider for å få på plass en offentlig autorisasjon og bedre regulering av et arbeidsmarked med altfor få jobber.

Se http://taswo.or.tz/

Les mer om samarbeidet her.