Samarbeidet handler om fagutvikling og fagutveksling, og består av opplæring og implementering av International Child Development Program (ICDP) og opplæring av sosialarbeiderassistenter. 

Vil du vte mer om samarbeidet kan du kontakte FO Agder.