Under pandemien har det ikke vært mulig å arrangere den populære Landskonferansen for sosialt arbeid i somatisk sykehus. Vi er lei oss for at vi alle gikk glipp av det fantastiske programmet for 2020 som sykehussosionomene på Sørlandet Sykehus HF hadde laget. 

Neste konferanse blir i 2023 og fagggruppa for FO-medlemmer i somatiske sykehus ser frem til å møtes igjen neste år.

Her finner du oppdatert oversikt over arrangører for fremtidige konferanser.

Landskonferansen for sosialt arbeid i somatisk sykehus er eneste årlige møteplass som bare handler om medisinsk sosialt arbeid, og som er eksklusiv for sosialarbeidere som jobber i somatisk sykehus og somatisk rehabilitering. Konferansen finansieres av FO, og arrangeres på rundgang av sykehus i hele Norge sammen med FO og faggruppa for FO-medlemmer i somatiske sykehus. At sykehussosionomene selv lager program og bytter på å arrangere konferansen sørger for at program og innhold alltid er variert og faglig oppdatert.