Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2019
KOMPETANSE: Konferansen satte søkelys på sykehussosionomenes rolle i dagens helsevesen

Tema som ble løftet opp på konferansen var autorisasjon og sykehussosionomenes funksjon og kompetanse. Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus blir avholdt i samarbeid med FO og fagmiljøene. I år var det Oslo universitetssykehus som var arrangører. 

Autorisasjon var et av hovedtemaene på konferansen. Josefine Johansson og Elisabet Sernbo informerte om arbeidet for å få vedtatt en autorisasjon for sykehuskuratorer i Sverige, samt videreutdanningen som kreves for å få autorisasjon. 

Elise Bjørnebekk-Waagen som tidligere satt i helse- og omsorgskomiteen på stortinget (nå arbeids- og sosialkomiteen) informerte om det politiske arbeidet som er gjort for autorisasjon i Norge. Hun oppfordret til å fortsette det politiske presset på å få gjennomført en autorisasjonsordning for alle barnevernspedagoger og sosionomer. 

Her kan du lese presentasjonene til noen av innlederne:

Neste år skal konferansen arrangeres i Kristiansand.