Søk

Du er her:

Nær 90 sykehus-sosionomer samlet til landskonferanse

Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus ble i år arrangert av sosionomtjenesten ved Ahus og Fellesorganisasjonen (FO).


Representanter fra sosionomtjenesten ved Ahus, forbundsleder Mimmi Kvisvik og AU for faggruppa for FO-medlemmer i somatiske sykeshus.

Landskonferansen ble avholdt på Lillestrøm og samlet nesten 90 sosionomer fra hele landet samt representanter fra Sverige og Danmark. 

Temaet for årets konferanse var "Fremtidsrettet sosialt arbeid i somatiske sykehus", og ble åpnet av direktør på Akershus universitetssykehus, Øyvind Mæland. Han startet med å si, til humring fra salen, at sosionomtjenesten ikke var det som først og fremst dominerte hans hverdag, men at han burde vie den større oppmerksomhet i fremtiden. Han fortsatte med å si at det er en tjeneste som fungerer godt, så det er også en grunn til at det ikke er det han behøver tenke mest på.

Konferansen hadde stor spenvidde, og drøftet blant annet:

  • betydningen av sosialt arbeid i sykehusene
  • hvordan synliggjøre sosialt arbeid i media
  • om kunnskapsgenerering i sosialt arbeid
  • selvhjelpsgrupper, sorgstøtte og ny nasjonal traumeplan
  • hva sosionomer bør kunne om seksuell helse

Forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik sa at dette er en viktig konferanse fordi den er med på å sikre kunnskapsutvikling, og også skaper et fellesskap for fagpersoner fra hele landet, som til vanlig arbeider alene eller har få kolleger. Kvisvik takket arrangørene fra Ahus og faggruppa for en svært god konferanse.

Landskonferansen arrangeres årlig. Neste år blir den arrangert av Sunnaas sykehus HF i samarbeid med FO.

Her er foredragene fra konferansen:

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning