Søk

Du er her:

Årets sosialarbeider 2010

Arnhild Søbstad er kåret til årets sosialarbeider 2010. Hun er sykehussosionom og arbeider ved Universitetssykehuset i Nord Norge

Prisen tildeles hvert år til et FO-medlem eller en gruppe som i særlig grad har utøvd godt sosialt arbeidd eller bidratt til fagutvikling innenfor fagfeltene til barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere.

16.mars vil prisen bli utdelt i Oslo i forbindelse med den internasjonale aksjonsdagen for sosialt arbeid. Prisen er et reisestipend som kan brukes til å delta på en nordisk eller internasjonal konferanse.

I forbindelse med offentliggjøringen var det en enkel markering for Arnhild Søbstad, hvor kollega fra sosionomtjensten, nære samarbeidspartnere fra kvinneklinikken, fylkeslederen for FO og ledelsen i Rehabiliteringsklinikken var samlet.

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning