Søk

Du er her:

Evaluering av forsøket "kjerneoppgaver i NAV"

Arbeidsforskningsinstituttet har nylig gjennomført en evaluering av forsøket kjerneoppgaver i NAV. Forsøket har vært treårig og formålet har vært å se på effekten av å selv utføre avklaring og oppfølging av brukere i NAV.

Målet var å effektivisere tiltakene, og i samarbeid med ordinære bedrifter tilby arbeidsrettede tiltak som fører til at flere går over til arbeid. Evalueringen viser at det på mange områder har skjedd positive endringer knyttet til prosjektet. Det har bedre effekt på brukerne, øker samarbeidet mellom veilederne, gir tettere kontakt med samarbeidspartnere i tillegg til at det gir økt kompetanse og større mulighet for individuelt tilpassede tiltak.

Det er ingen overraskelse at kompetanse, relasjonsbygging og individuell tilpasning har positiv effekt. FO er fornøyd med at forskningen til AFI bekrefter dette og håper denne kunnskapen vil føre til økt fokus på tjenesteproduksjon i NAV og at bruk av eksterne leverandører legges på et minimum. 

Les hele rapporten her.

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning