Søk

Du er her:

Utlysning av fagstipend for sosionomer og velferdsvitere 2018

Er du sosionom eller velferdsviter, kan du nå søke om et fagstipend på inntil 20 000 kroner fra Fellesorganisasjonen (FO). Profesjonsrådet for sosionomer ønsker med dette å bidra til å styrke, synliggjøre og videreutvikle sosionomers og velferdsviteres kompetanse.

Du kan søke stipend til:

 • Skriving av fagartikkel/bok/bokkapittel med tema innenfor sosionomens eller velferdsviterens yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid.
 • Utforme paper/presentasjon/poster for deltagelse på nasjonal eller internasjonal konferanse.
 • Utarbeide ph.d.-søknad.
 • Annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre sosionomers og velferdsviteres posisjon eller arbeidsfelt.
 • Profesjonsrådet for sosionomer skal på landsmøtet i 2019 gi ut en artikkelsamling. Det kan også søkes om stipend til skriving av artikkel til denne samlingen. Mål og tema for disse artiklene er å synliggjøre sosionomenes/velferdsviterens kompetanse i ulike områder vi jobber i. 

Det gis ikke stipend til gjennomføring av etter-, videre- eller masterutdanning.

For å søke kreves det at du er:

 • Utdannet sosionom eller velferdsviter, eller har tilsvarende utdanning fra utlandet. Medlemmer på dispensasjon kan også søke.
 • Medlem i FO.

Profesjonsrådet for sosionomer oppfordrer praktikere til å søke fagstipend. Temaer vi oppfordrer medlemmer til å belyse denne gangen er blant annet sosialt arbeid i NAV, skolen, kriminalomsorgen, helsevesenet, samfunnsarbeid, grasrotarbeid, politisk påvirkningsarbeid, boligsosialt arbeid, rus og psykisk helse.

Praktiske opplysninger:

 • Søknadsfrist er 1. mars 2018
 • Mal for søknaden finner du på her.
 • Disposisjon/skisse for arbeidet må legges ved søknaden.
   
 • Stipendmottakerne blir tilbudt skrivekurs. Kurset avholdes i Oslo i løpet av høsten 2018 eller vinteren 2019.
 • Fagartikkelen ønskes i hovedsak publisert i Fontene eller Fontene forskning, men kan også publiseres i andre tidsskrifter innen profesjonenes fagfelt.
 • Stipendet kan utbetales som honorar, til dekning av dokumenterte utgifter (litteratur, reise, opphold, konferanseavgift m.m.) og til tapt arbeidsfortjeneste.
 • Alle stipend er innberetningspliktige, og i hovedsak trekkpliktige.
 • Stipendet utbetales når regnskap med kvitteringer er mottatt (evt. etter avtale).
 • Profesjonsrådet for sosionomer avgjør stipendtildelingen.
 • Svar på søknadene sendes ut i løpet av april 2018.

Søknad sendes til:

Fellesorganisasjonen (FO)
Profesjonsrådet for sosionomer
Pb 4693 Sofienberg
0506 Oslo

E-post: kontor@fo.no.

Spørsmål kan rettes til:
Rådgiver Andreas Kikvik
Telefon: 472 70 468
E-post: andreas@fo.no 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning